Profil verejného obstarávateľa

28.06.2013 11:05

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Agrofarma Nálepkovo na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO:36217247

IČ DPH: SK2021702023

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.č. účtu 6621970007/1111

Kontakt:

Agrofarma Nálepkovo spol. s r.o.
Nálepkovo 452
053 33  Nálepkovo

Tel.: +421 53 4494 069, Fax: +421 53 4494 069

e-mail: agrofarma.nalepkovo@gmail.com

Internetová adresa: https://agrofarma-nalepkovo.webnode.sk/