Archív článkov

20.10.2017 10:25

Zahájenie projektu PRV 4.1 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov

  PRV_4.1.pdf    www.mpsr.sk www.apa.sk      
Celý článok
04.09.2017 10:24

Výzva na predkladanie ponúk

Agrofarma, spol. s r.o., Nálepkovo 452, 053 33 Nálepkovo, IČO: 36 217 247 vyhlasuje „Výzvu na predkladanie ponúk“ na zákazku s názvom: Rekonštrukcia objektov ŽV s predmetom zákazky: SO-01 Kravín, SO-02 Ovčín, SO-03 Sklad objemového krmiva,SO-04 Kravín s lehotou na predkladanie ponúk do...
Celý článok
04.09.2017 10:24

Výzva na predkladanie ponúk

Agrofarma, spol. s r.o., Nálepkovo 452, 053 33 Nálepkovo, IČO: 36 217 247 vyhlasuje „Výzvu na predkladanie ponúk“ na zákazku s názvom: Rekonštrukcia objektov ŽV s predmetom zákazky: SO-01 Kravín, SO-02 Ovčín, SO-03 Sklad objemového krmiva,SO-04 Kravín s lehotou na predkladanie...
Celý článok
29.01.2015 09:07

Certifikát o ekologickej výrobe.

  Vydaný : Naturalis SK, s.r.o.  Číslo : 496/2014 Platnosť : 5.11.2014 do 5.2.2016   Ekologická výroba Certifikát 2014.pdf (436699)
Celý článok
09.08.2013 14:02

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Nákup strojného vybavenia

Oznámenie § 41 _ 2.pdf (43246)
Celý článok
09.08.2013 14:01

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby

Oznámenie § 41 _ 1.pdf (43550)
Celý článok
28.06.2013 11:05

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Agrofarma Nálepkovo na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Identifikačné údaje verejného...
Celý článok
28.06.2013 10:56

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Agrofarma Nálepkovo na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Identifikačné údaje verejného...
Celý článok
Záznamy: 1 - 8 zo 8